Mijn boeken

Over leven na geweld

Uitgever: Koninklijke Van Gorcum BV, september 2011
Illustraties: Joke Garssen
ISBNL 978 90 232 4802 6

In Over leven na geweld lees je de openhartige en schokkende verhalen van mensen die slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld, ritueel misbruik, stalking en andere vormen van agressie. De verhalen geven een indringend beeld van wat geweld met je doet en welke gevolgen dit heeft voor je leven. Aan het eind van het boek volgt een beschouwend deel en een overzicht van de beschikbare hulpvormen.

Het is van belang dat slachtoffers van mishandeling gemakkelijker de weg weten te vinden naar de juiste hulpverlening en dat professionals signalen van geweld en mishandeling sneller leren herkennen en adequater gaan handelen. Dit boek wil daaraan bijdragen.

Contact Wie ben ik? Foto’s Nieuwtjes Ontwerp Gastenboek Mijn boeken Help! Om te lachen Op bezoek Recensies